Watermerk
sluit

De heersers van Kir - fragment

De nevel die boven het water hing, kleurde langzaam rozerood door een verre zonsondergang, maar de avond was nog lang niet om en Raben en Calli waren nogmaals op het achterdek neergestreken. Er viel nog veel meer te Lezen, Rabens valies zat vol spullen die hij tijdens zijn reis verzameld had. 'Heb je voorkeur voor het een of ander?' vroeg hij.
Calli boog zich over zijn valies en prikte met een wijsvinger in een harde, hoekige vorm die zich in de stof aftekende. 'Wat zit daar?'
Raben aarzelde een moment. 'Dat? O, dat is een raar kistje dat ik op Maril gevonden heb.'
'Kistje?'
Raben maakte de veter los die zijn valies bijeen hield. Kon hij het Calli laten zien? Misschien moest hij maar liever niet vertellen dat hij het uit een oude offerplaats gehaald had. Hij stak zijn hand in het valies en langzaam trok hij het vreemde voorwerp omhoog. Zodra het uit de reistas tevoorschijn kwam, hoorde hij Calli naast zich scherp inademen. Raben aarzelde. Schuchter blikte hij naar haar opzij.
Ze staarde met grote ogen terug.
'Hoe kom je dááraan?' liet Calli zich uiteindelijk ontvallen. Haar stem klonk hees van ingehouden verbijstering. 'Het lijkt als twee druppels water op een ander kistje.'
'Ik heb het uhm... gevonden.'
'Ja, dat zei je al. Wáár heb je het precies gevonden? Tussen de brokstukken van een oude offerplaats?'
'Hoe weet jij-' De rest van de zin slikte Raben in. Hij veegde onzeker wat zand uit het houtreliëf van het deksel. 'Nou eh... ja, inderdaad. Maar hoe weet jij dat?'
'Ik had net zo'n kistje gevonden. Bijna hetzelfde, de drakenafbeelding was misschien een beetje anders. Het was die keer dat we gingen schatgraven met de een of andere rare kaart die Zuran van iemand had gepikt, die keer waarover ik je vertelde, toen de hele ploeg beneveld raakte door een stelletje Zaghra dat zich een eindje verderop onder de bomen schuilhield en ons ineens met hun dwang begon te bestoken. Ze gaven ons opdracht daar weg te gaan en alles te laten liggen. Ik ben de enige die zich het voorval kan herinneren.'
'Zal ik proberen het te Lezen?'

Boek

cover of De heersers van Kir label fragment

INFO

Eerste deel in de triologie "De kronieken van de 7 eilanden"

Raben is een jonge Lezer, wanneer hij een voorwerp oppakt en zich ervoor openstelt dan komt hij van alles te weten over de geschiedenis ervan. In het rijk van de Zeven Eilanden worden Lezers opgejaagd door de speurders van Heer Glendahl, de Heerser van Kir, die op zoek is naar de Oude Artefacten die vol oeroude magie zouden zitten. De machtsbeluste Himmondar, de raadsheer van Glendahl, wil die magie zelf leren gebruiken, zoals ooit, naar hij gehoord heeft, de Hogepriesters uit het oosten dat deden. Om niet verscheept te worden naar een verre opgraving, gaat Raben dagelijks naar Meester Hobbe, een oude Lezer die hem leert hoe hij zijn gave verborgen kan houden. Het wordt gevaarlijk voor Raben wanneer hij op een dag zijn moeders plaats inneemt als genezer en hij op de burcht komt waar de oudste zoon van Heer Glendahl aan een beenwond geholpen moet worden. En nog gevaarlijker wanneer die actie ertoe leidt dat hij diezelfde zoon op een verre reis naar het oosten moet begeleiden. Als het schip waarop zij varen dan overvallen wordt door piraten, neemt Rabens leven een andere wending. Hij ontmoet het meisje Calli, een pirate en Elementaliste die wind en regen in haar macht heeft. Samen worden ze meegesleurd in de intriges van de Heersers van Kir.

400 bladzijden
ISBN 9051163592

Deel 5 van de Zeven Eilanden is verschenen en heet Zilverbloed.